Seesam Bērnu apdrošināšanas priekšrocības

Bērni ir rosīgi un neparedzami kā bites :)

Bērni var sastrādāt fantastiskas lietas un var arī sadarīt lielus nedarbus, tīši vai gluži nejauši radot arī nopietnus finansiālus zaudējumus. Lai par tiem nevajadzētu norēķināties no ģimenes budžeta, Seesam piedāvā izvēlēties bērnu apdrošināšanas plašāko programmu “Ekstra”, kuras risku segumā ir ietverta arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Tā paredz, ka gadījumos, ja bērna rīcības dēļ cietušas trešās personas vai viņu manta, zaudējumus sedz apdrošinātājs.

Seesam sedz arī bērna ārstēšanas izdevumus

Ja izvēlēta plašākā apdrošināšanas programma “Ekstra”, tad apdrošinātājs pēc nelaimes gadījumā gūtas traumas sedz arī bērna ārstēšanas izdevumus.

Seesam apdrošina bērnus, kas sporto

Slēdzot bērnu apdrošināšanas līgumu, polisē ir iespējams iekļaut papildu segumu, tostarp apdrošināt riskus, kas saistīti ar bērna sporta nodarbībām un dalību sacensībās, ieskaitot arī dažādus ekstrēmus un potenciāli traumatiskus sporta veidus.

Seesam apdrošina bērna skolas somu

Ja nelaimes gadījumā cietis ne tikai bērns, bet arī viņa skolas soma un tās saturs, Seesam polisē noteikto limitu apmērā izmaksā atlīdzību gan par sabojāto somu un mācību grāmatām, gan kancelejas precēm un burtnīcām, kā arī sporta tērpu un sporta apaviem. Atlīdzības limita apmērs ir atkarīgs no izvēlētās apdrošināšanas programmas.

Brīva dažādu apdrošināšanas segumu izvēle

Seesam piedāvā trīs bērnu apdrošināšanas programmas ar atšķirīgu apdrošināto risku segumu. Klientam ir iespēja brīvi izvēlēties savam bērnam piemērotāko no tām.

Drošībā pie Seesam - uzreiz pēc piedzimšanas

Seesam var apdrošināt bērnus jau uzreiz pēc piedzimšanas, kolīdz ir saņemta bērna dzimšanas apliecība.

Ērta atlīdzību pieteikšana interneta

Zaudējumu atlīdzības pieteikumus klienti jebkurā sev ērtā laikā var iesniegt internetā www.seesam.lv

Seesam ātri izskata zaudējumu atlīdzību pieteikumus

95 % no mūsu klientiem atzinuši, ka ir apmierināti ar atlīdzību izskatīšanas gaitu un ieteiktu Seesam kā labu apdrošinātāju saviem draugiem un paziņām.