Lingvistiskais

Vai Jūsu bērnam piemīt potenciāls kļūt par apbalvotu romānu rakstnieku vai Apvienoto Nāciju Organizācijas tulku? Šādas profesijas pieprasa spēcīgas lingvistiskās inteliģences spējas. Uzziniet, vai Jūsu bērns prot rīkoties ar vārdiem! Atķeksējiet pie visām īpašībām, kas viņu raksturo